ماه: اکتبر 2020

فناوری

شاعر آمریکایی برنده‌ی نوبل ادبیات ۲۰۲۰ شد

آکادمی سوئد که برگزارکننده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات هم هست لوئیز گلوک، شاعر آمریکایی را به‌عنوان برنده‌ی نوبل ادبیات ۲۰۲۰ معرفی…جزئیات بیشترشاعر آمریکایی برنده‌ی نوبل ادبیات ۲۰۲۰ شد