دسته: بازی ویدیویی

بازی ویدیویی

مایکروسافت در پی خرید استودیوهای ژاپنی است

بر اساس گزارش‌های جدید منتشرشده، به نظر می‌رسد که تصمیم مایکروسافت برای گسترش استودیو‌های داخلی خود و خرید استودیوهای ژاپنی،…جزئیات بیشترمایکروسافت در پی خرید استودیوهای ژاپنی است