دسته: خانواده *

خانواده *

پویایی در سایه امید هر ایرانی به زندگی

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در دل تمامی افرادی که در یک شهر و کشور‌های دیگر…جزئیات بیشترپویایی در سایه امید هر ایرانی به زندگی

خانواده *

پویایی در سایه امید هر ایرانی به زندگی

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در دل تمامی افرادی که در یک شهر و کشور‌های دیگر…جزئیات بیشترپویایی در سایه امید هر ایرانی به زندگی

خانواده *

چگونه هنگام تحصیل با انگیزه بمانیم؟

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پیشرفت دانش شما یکی از سودمندترین کار‌هایی است که می‌توانید برای…جزئیات بیشترچگونه هنگام تحصیل با انگیزه بمانیم؟

خانواده *

تصویری که شخصیت شما را رمزگشایی می کند

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، تست‌های شخصیت یکی از راه‌های پی بردن به دنیای…جزئیات بیشترتصویری که شخصیت شما را رمزگشایی می کند

خانواده *

با کودکان منزوی چگونه برخورد کنیم؟

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، خیلی وقت‌ها کودکان با بچه‌های هم سن و سال…جزئیات بیشتربا کودکان منزوی چگونه برخورد کنیم؟