دسته: دینی *

دینی *

زیان فکر کردن به گناه از منظر امام علی (ع)

حدیث روز؛ به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل…جزئیات بیشترزیان فکر کردن به گناه از منظر امام علی (ع)

دینی *

آیه‌ای که اشاره به خطر سقوط مومنین دارد +صوت

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، قرآن کریم مشتمل بر معانی دقیق، تعالیم و حکمت‌هایی…جزئیات بیشترآیه‌ای که اشاره به خطر سقوط مومنین دارد +صوت

دینی *

دو دلیل پروردگار برای تحریم شراب چیست؟ +صوت

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، قرآن کریم مشتمل بر معانی دقیق، تعالیم و حکمت‌هایی…جزئیات بیشتردو دلیل پروردگار برای تحریم شراب چیست؟ +صوت

دینی *

آیا یاری انبیاء از سنت‌های الهی است؟+صوت

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، قرآن کریم مشتمل بر معانی دقیق، تعالیم و حکمت‌هایی…جزئیات بیشترآیا یاری انبیاء از سنت‌های الهی است؟+صوت